Ospravedlnenia a náhrady

  • Na náhradnú lekciu sa môžte prihlásiť cez rezervačný systém. 

  • Po prihlásení do Vášho konta, môžete zistiť aktuálny stav svojich kurzov a náhrad kliknutím na „moje kurzy“, kde uvidíte kurzy, ktoré ste mali a máte zaplatené (presné označenie kurzu) a svoje ospravedlnené lekcie.

  • Po prihlásení do Vášho konta sa budete môcť ospravedlniť z ktorejkoľvek hodiny práve prebiehajúceho kurzu a to cez ikonu „ručičky“. Naďalej však platí, že na 8 lekcií máte k dispozícií pri riadnom odhlásení sa  2 náhradné hodiny.  V prípade polovičného kurzu, čiže  4 lekcií máte pri riadnom odhlásení sa k dispozícii 1 náhradu.  V  prípade choroby, alebo inej nepredvídateľnej vážnej udalosti a ak sa riadne ospravedlňujete z lekcií Vám viem uznať 1 náhradu navyše –ohľadne uznania bonusovej náhrady ma treba informovať. Bonusová náhrada sa poskytuje len klientom, ktorí sa vždy riadne ospravedlňujú z lekcií. Platnosť náhradných hodín je 3 mesiace od dňa ospravedlnenia. Nezabúdajte, že  aj po vyčerpaní svojich náhrad z ospravedlnení  v danom kurze sa treba stále ospravedlňovať cez systém, aj keď  už bez nároku na náhradu. Avšak vďaka Vášmu ospravedlneniu si môže zarezervovať náhradu niekto iný. Myslite na to, že aj Vy raz budete hľadať náhradu.
  • Pozor :)
  • Lekcie budú ospravedlnené s náhradou len v prípade, pokiaľ dodržíte lehotu na jej ospravedlnenie a to do 18.00 hod. najneskôr v predchádzajúci deň ako je lekcia. Podmienka je stanovená z dôvodu, aby sme mohli včas ospravedlnené lekcie ponúknuť inému záujemcovi k náhrade, preto sa prosím ospravedlňujte čo najskôr. V prípade nepredvídateľnej udalosti ako náhla choroba a iné,  je možnosť sa odhlásiť aj telefonicky v deň kurzu ráno, prípadne v dostatočnom časovom predstihu pred Vašou lekciou telefonicky, alebo sms stredisku Hrošík. Výnimku tvoria však prípady zlej situácie na cestách kvôli počasiu, a ďalších nepredvídateľných situácii počas dňa, pre ktoré sa nebudete môcť dostaviť na lekciu, preto hneď ako je to možné sa aj v tomto prípade prosím ospravedlnte  stredisku Hrošík aspoň telefonicky, aby mohla ponúknuť niekomu náhradu, alebo Vás aspoň ospravedlniť, nech Vám zbytočne neprepadne lekcia z toho dňa.
  • Okrem toho na Váš email Vám budú pravidelne zasielané maily o ponúknutých voľných miestach na náhradu.

  • Mail je zasielaný všetkým , ktorí majú nárok na náhradu a ktorí sa do danej skupiny hodia vekom aj pokročilosťou. Prosíme Vás na mail NEODPOVEDAJTE, ale v prípade záujmu kliknite na link uvedený v maily. Otvorí sa Vám stránka so všetkými voľnými náhradami vhodnými pre Vás.

  • Vami vybranú náhradu si zarezervujete kliknutím na „Vziať náhradu“. Na náhradu bude zaradený ten, kto si ju zarezervuje ako prvý. Ak sa Vám náhrada uvedená v maily nezobrazí znamená to, že náhrada je už obsadená. V prípade ak sa Vám ponúknutý termín náhrady nehodí, netreba na mail odpisovať, jednoducho nereagujte.
  • Ak sa náhrady nebudete môcť zúčastniť, treba informovať v dostatočnom časovom predstihu stredisko Hrošík, aby Vám ju zrušili, inak Vám náhrada prepadne.

  • V prípade, že rezervovaná náhradná lekcia je nevyužitá, považuje sa za vyčerpanú.

Ponúkané lekcie na internete sú vždy aktuálne a stále sa menia podľa toho, ako sa ľudia ospravedlňujú a nahlasujú. Preto ak budete mať záujem o náhradnú lekciu a systém Vám napríklad žiadnu neponúkne, pozrite sa opäť o nejaký čas, či sa nejaká lekcia neuvoľnila.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a prejavenú dôveru,  Váš West Hrošík

2020 © Best Western Hotel West, Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov