Registrácia a Prihlásenie do kurzov

Nový účastník

  • Ak chcete začať navštevovať naše stredisko je nutné najskôr v našom rezervačnom systéme vyplniť Registračný formulár. Tu vyplníte údaje o Vás a potom registrujete dieťa cez + pridať dieťa , v pravo. Na to prosím nezabudnite a stlačiť „uložiť“! 
  • Zároveň si hneď vytvorte heslo (vľavo pod údajmi), ktoré si ľahko zapamätáte
  • Cez Prihlasovací formulár sa vždy dostanete do vlastného konta, kde máte všetky informácie o sebe, dieťati, kurzoch a náhradách.

Už registrovaný účastník

  • Do konkrétneho kurzu sa dá prihlasovať vždy len mesiac vopred. Termíny zápisu na jednotlivé kurzy sú vždy zverejnené na internetovej stránke keď si kliknete do obrázku Plávanie a kliknete na kolonku Rozpis kurzov
  • Nestačí, že Ste zaregistrovaní v našej databáze, ak máte záujem kurz navštevovať, je potrebné , aby Ste si vždy na Vami vybraný kurz poslali „žiadosť“. Po prihlásení do systému musíte ísť do kolonky „Moje kurzy“, kde je  dôležité nezabudnúť kliknúť na ikonku „poslať žiadosť o zápis dieťaťa na kurz“, ktorá sa nachádza hneď vedľa dátumu kurzu, o ktorý máte záujem. Ak to vykonáte správne, objaví sa veta „ žiadosť o zápis bola poslaná, čaká sa na odpoveď strediska Hrošík“.
  • V týždni pred novým kurzom Vám príde mail o zaradení, alebo nezaradení Vášho dieťatka do kurzu. Aj keď sa do kurzu nedostanete, určite Vám príde mail s touto informáciou.
  • Informačné emaily o zaradení/nezaradení chodia hromadne a  v čase maximálne do týždňa pred  novým kurzom.
  • Treba si vyplniť a každé prihlasovanie do kurzu si podľa potreby meniť aj text v Poznámke vo Vašom profile, treba tam uviesť, či máte záujem o celý, či polovičný kurz a aké dni, resp. kombinácie dní a časy Vám vyhovujú - tieto informácie sa dočítete v kolonke Kurzy, keď si na webe kliknete do obrázku Plávanie. 
  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s lekárskym potvrdením, je potrebné odovzdať na prvej lekcií. Len v prípade zmeny kontaktných údajov, prípadne po prekonaní nejakého závažnejšieho ochorenia treba obe tlačivá priniesť znovu. V opačnom prípade Vám záväzná prihláška a lekárske potvrdenie platia počas celej doby navšťevovania nášho strediska.  

 Záväzná prihláška
 Potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 5 dní)
 Riekanky pre malé aj veľké hrošíčatá
 Ochrana osobných údajov

2020 © Best Western Hotel West, Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov