Registrácia

* takto označené polia sú povinné
E-mail (Login) *
E-mail 2
Oslovenie
Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Telefón *
Kontakt, na ktorom Vás môžeme zastihnúť v prípade zrušenia lekcie, uvoľnenia miesta v kurze a pod.
Poznámka
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Povolený mailing
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.